Tänk miljösmart = Samarbeta med oss!

RECTEL välkomnar alla företag, organisationer, skolor, datorbutiker etc. till att påbörja ett samarbete med vårt företag för att öka återanvändandet på förbrukade skrivartillbehör. RECTEL vill uppnå en win-win-situation, så att alla parter kan ta nytta av vårt samarbete och värna om miljön. En stor del av våra nuvarande samarbetspartners är ISO certifierade. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare upplysningar.