Vi aksepterer gjerne dine brukte tonere

Från och med 1/2 2022 så kan ni skicka kartonger eller pallar direkt till
Metallco. Boka med vilket transportföretag som ni vill.
Metallco tar emot tomma toners och bläckpatroner och tar hand om dessa på ett miljömässigt riktigt sätt

Adress

METALLCO A/S
Mattisrudsvingen
101 2827 Hunndalen