+46 (0)73-158 55 58 info@rectel.se

Om oss

 

RECTEL AB har som affärsidé att hjälpa stora och medelstora företag med att återvinna och återanvända sina förbrukade skrivartillbehör på ett effektivt sätt ur ett ekonomiskt och miljöriktigt perspektiv. Vår verksamhet består av att vara en flexibel totalpartner inom miljöhantering av uttjänta lasertoner och bläckpatroner.

Bolaget sysselsätter idag 6 personer, varav två medarbetare har mer än åtta års branscherfarenhet. Företaget hanterar upp till 100 ton förbrukade skrivartillbehör i månaden. Idag jobbar vi med både stora och mindre företag i Norden och övriga Europa. Dessa skrivarpatroner/toners vidareförsäljs och återanvänds på en internationell marknad. Restprodukterna som inte kan återanvändas, miljöskrotas genom avtal med Carl F i Malmö.

RECTEL AB startade sin verksamhet 2010 i Malmö.

Namnet RECTEL är en akronym för ”Recycling Tellus”.